3-Деневен Бизнес Маратон – 21-23.07.2023 – ЗАПИСИ

3-Дневен Бизнес Маратон - 21-23.07.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 1-21.07.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 2-22.07.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3-23.07.2023 - 1

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3-23.07.2023 - 2

3-Дневен Бизнес Маратон - 25-27.08.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 1 - 25.08.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 2 - 26.08.2023

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3 - 27.08.2023 - 1

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3 - 27.08.2023 - 2

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3 - 27.08.2023 - 3

3-Дневен Бизнес Маратон-ДЕН 3 - 27.08.2023 - 4