Менторски срещи Август 2023

Среща с Бойка Балан - 02.08.2023

Менторска среща - 03.08.2023

Среще с Асен Миланов - 04.08.2023

Менторска среща - Горещ стол - 07.08.2023

Среща с Дени Андонова - 07.08.2023

Среща с Николай Вълев - 08.08.2023

Среща с Тони Тренев - 09.08.2023

Менторска среща 10.08.2023

Менторска среща - Горещ стол - 14.08.2023

Менторска сесия с Ники и Венци - 15.08.23

Менторска среща 17.08.2023

Менторска сесия с Петрана Борисова - 18.08.23

Вътрешен кръг - 20.08.2023

Менторска среща - Горещ стол - 21.08.2023

Менторска сесия с Иван Василев - 22.08.2023

Среща с Мариета Колчева - 23.08.2023

Менторска среща 24.08.2023

Менторска среща - Горещ стол - 28.08.2023

Менторска сесия с Велизар Величков - 30.08.2023

Менторска среща 31.08.2023