Ден 720 – Резултатите, които постигаме са следствие на действията, които предприемаме.