Ден 687 – Как да задържим част от спечелените пари?