Ден 562 – Започваме поредица за говорене пред публика.