Ден 486 – 3 начина, с които да бъдем истински богати.