Ден 461 – Инвестирам ли във Финансови инструменти?