Ден 331 – 2 критерия, по които взимаме хора в екипа ни.