Ден 295 – Разликата между служител и собственик на бизнес.